Pravilnik o posebnim uvjetima i načinu plaćanja naknade za koncesiju

Na temelju članka 107.a Općeg poreznog zakona (˝Narodne novine˝ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) te članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine, donijelo je PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU.