Pravilnik o službenoj odjeći zaposlenika Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 46. točke 4. Statusa Županijske lučke uprave Mali Lošinj, članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), a sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 07/21 sjednici održanoj 26. svibnja 2021. godine donijelo je PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODJEĆI ZAPOSLENIKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ.