Prijedlog Liste prioriteta za luku Mali Lošinj – bazen Poljana/Runjica

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim djelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 10. prosinca 2018.g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 25. ožujka o.g. Prijedlog Liste prioriteta. Po isteku roka od 30 dana, objavljuje se Konačna Lista prioriteta, te nastavno na isto, potpisuju se ugovori o stalnom vezu.