Projekti

Projekt luke Mrtvaška

Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška

Naziv projekta: Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška, KK.07.4.1.04.0012

Korisnik: Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja obalne konstrukcije ukupne dužine 125,0 m u čijem je zaleđu predviđena prometno – operativna površina, širine od 30,0 do 35,0 m. Okomito na obalnu konstrukciju projektiran je lukobran (gat) u dužini od 90,0 m. U korijenu lukobrana, u sklopu obalne konstrukcije, predviđene su dvije trajektne (RO-RO) rampe. Postojeći lukobran će se ukloniti, a na njegovoj poziciji osigurat će se traženi nekomercijalni komunalni vezovi za domicilno stanovništvo koji će se koristiti u nekomercijalne svrhe.

Cilj projekta „Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška” je proširenje i povećanje kapaciteta u luci, smanjenje vremena putovanja, povećanje sigurnosti pomorskog prometa te bolja povezanost otoka Lošinja s kopnom i okolnim otocima.

Provedba projekta pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti otoka Lošinja za njegove stanovnike.

Ukupna vrijednost projekta: 81.491.634,40 HRK

EU sufinanciranje projekta: 81.203.795,49 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 22.11.2019. do 21.11.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija: Filip Balija, e-mail: info@luckauprava-losinj.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE