Projekti

Projekt luke Rovenska

Dogradnja operativnog mola u luci otvorenoj za javni promet Rovenska

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativnog dijela, dijela za privez brodica i lukobrana.

Operativni dio iznosi 105 m ukupne dužine, i dubine od 2,5 do 3,5 m te kapaciteta priveza za 5 manjih brodova. Lukobran je dužine 220 m, i osim obrambene funkcije, ljeti služi za privez malih brodica. Navedeni dijelovi luke su masivnog tipa gradnje od kamena i betona, i u dobrom su stanju za uporabu. Lukobran je djelomično oštećen sa unutrašnje strane, međutim vrši obrambenu funkciju. U proljeće 2016. godine, uslijed dotrajalosti, realizirana je rekonstrukcija postojećeg komunalnog gata za privez plovila, te je opremljen sidrenim sustavom, vanjski dio istoimenog gata za potrebe komercijalnog/sezonskog priveza.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem plana nabave, započet će s projektom rekonstrukcije i dogradnje kamenog mola(u nastavku operativnog mola) u luci Rovenska, i to, za potrebe komunalnih vezova i za plovila nautičara u tranzitu. 

Vrijednost investicije iznosi 4.150.000 kuna bez PDV-a, a predviđeni rok završetka je mjesec lipanj 2020. godine. Isto tako, u 2019. godini se planira izrada studije rasporeda plovila po veličini i idejno rješenje sidrenog sustava. Nakon istih, planira se postavljanje sidrenog sustava i raspored plovila prema veličini.

Brigu o neposrednom održavanju reda na lučkom području u luci, vode 2 lučka redara, koji vode brigu i u lukama Veli Lošinj i Baldarke istodobno. Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom. Luka također ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Na lokaciji koja je predmet izvođenja radova planira se produženje postojećeg masivnog, kamenom obloženog operativnog gata za dodatnih oko 33 metra, u pravcu postojećeg lukobrana. Dogradnja se planira izvesti kao djelomično propusnu raščlanjenu konstrukciju, duboko temeljenu (“Benotto” piloti), s uronjenim valobranskim ekranom. Dogradnju se planira obložiti kamenom (obložnice, poklopnice i popločenje partera).

Na lokaciji koja je predmet izvođenja radova planira se produženje postojećeg masivnog, kamenom obloženog lukobrana za dodatnih oko 25 metara, u pravcu postojećeg lukobrana. Dubine mora dosežu do oko -11 m. Dogradnju lukobrana se planira izvesti kao djelomično propusnu raščlanjenu konstrukciju, duboko temeljenu (“Benotto” piloti), s uronjenim valobranskim ekranom. Dogradnju se planira obložiti kamenom (obložnice, poklopnice i popločenje partera).

Osnovni ciljevi projekta su:

  1. razvoj prometne infrastrukture i valorizacija pomorskog dobra,
  2. razvoj prometnog pravca i logistike,
  3. osiguranje dostatnog broja komunalnih vezova,
  4. zapošljavanje, odnosno otvaranje novih radnih mjesta.