Projekti

Projekt luke Susak

Dogradnja pristana i trajektne rampe u luci Susak III. i IV. faza

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz op.-zaštitnog lukobrana, operativnog gata i obale za privez brodica.

Operativni – zaštitni lukobran je dužine 150 m, dubine na dijelu glave od 2 – 4 m, kapaciteta priveza 2 manja broda. Op. gat je dužine 50 m, širine 11 m, te dubine uz gat 1,5 do 3 m i kapaciteta priveza 3 manja broda ili 15 brodica. Svi dijelovi luke su gradnje masivnog tipa od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu. Luka je opremljena napravama priveza, lučkim svjetlom i navozom za brodice. Luka ima priključak na prometnicu naselja, elektriku i telefon.

Projekt „Dogradnje pristana i trajektne rampe u luci Susak I. i II. faza“ je završen u kolovozu 2018.g. Isti pruža mogućnost adekvatnog priveza linijskim brodovima(ro-ro i hsc brodovima), a i osigurava dovoljan broj mjesta za komunalne vezove.

Trenutno se ažurno nastavlja s pripremom dokumentacije za III. i IV fazu istoimenog projekta.  Projektom dogradnje pristana i trajektne rampe u luci Susak III. i IV. faza produžit će se postojeći tek izgrađeni pristan u III. fazi za 70 metara, a u IV. fazi za 62 metra koja će i ujedno biti izgrađena kao nepropusna građevina.

Navedeno će maritimno poboljšati stanje u samoj luci i u „bazenu“ novoizgrađene rive koja je izgrađena u I. i II. fazi, a predstavlja bolji i sigurniji vez za domicilno stanovništvo i nautičare u tranzitu. Isto tako omogućit će se uvjeti pristajanja 2 veća broda u nacionalnom i/ili međunarodnom prometu na pristan.

Zasigurno, protok putnika višestruko će se uvećati. Novoizgrađeni pristan je opremljen; elektro-ormarima, rasvjetnim stupovima i rasvjetnim tijelima, „pametnim“ klupama, te mobilnim uredom.

Osnovni ciljevi projekta su: 

  1. održivi razvoj otoka i opstanak stanovnika na otoku Susku,
  2. razvoj prometne infrastrukture i valorizacija pomorskog dobra,
  3. razvoj prometnog pravca i logistike,
  4. osiguranje dostatnog broja komunalnih vezova,
  5. zapošljavanje, odnosno otvaranje novih radnih mjesta.