Projekti

Projekt luke Unije

Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. faza

Naziv projekta: Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. Faza, KK.07.4.1.02.0005

Korisnik: Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Opis projekta: projektom je predviđeno produljenje glave lukobrana i proširenje u obliku slova “T” po 30 m na svaku stranu. Takva sanacija bi osigurala uvjete za siguran vez brodskih, brzobrodskih, katamaranskih i RO-RO brodova. Time će se omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na  vezu za linijske brodove što je preduvjet za razvoj linijskog prometa te će se podići komunalni standard za korisnike javnih brodskih linija. Navedenim poboljšanjima će se omogućiti bolja i sigurnija povezanost s okolnim administrativnim središtima Malim Lošinjem, Rijekom, Pulom, Zadrom kao i međunarodnom linijom s destinacijama na talijanskoj obali Cesenatico, Pesari, Rimini.

Cilj projekta „Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. faza” je ostvarenje kvalitetnije povezanosti otočkog stanovništva, a što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Ukupna vrijednost projekta: 37.380.922,87 HRK

EU sufinanciranje projekta: 29.124.823,92 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 31.05.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Filip Balija, e-mail: info@luckauprava-losinj.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Niže dostavljamo Izvješće o provedenoj početnoj konferenciji za projekt “Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. faza” sukladnoj kojem su vidljive izvršene aktivnosti u sklopu organizacije početne konferencije.

Početna konferencija "Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II. Faza"

U konferencijskoj sali Hotela Aurora u Malom Lošinju dana 16.07.2021. godine, održana je početna konferencija u sklopu EU projekta „Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. Faza“. Nositelj projekta je Županijska lučka uprava Mali Lošinj. Ukupna vrijednost Projekta je 37.380.922,87 HRK, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 34.264.498,73 HRK. Razdoblje provedbe Projekta je od 01.10.2017. do 31.12.2021. Na početnoj konferenciji projekta uz ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj Filipa Balije sudjelovao je predstavnik tvrtke Pomgrad Inženjering iz Splita, Dobroslav Šestanović, načelnik Sektora za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini, Ivan Bota i zamjenik župana Primorsko-goranske županije, Vojko Braut.

Projekt „Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. Faza“ od iznimne je važnosti u pomorskom povezivanju nacionalnog i međunarodnog prometa otoka Lošinja s ostalim županijama i susjednim otocima što će uvelike doprinijeti razvoju otočne i lučke infrastrukture, unaprjeđenju ekonomske i turističke aktivnosti, ali i demografskoj obnovi.

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativno-zaštitnog gata i dijela morske obale na korijenu gata gdje se nalazi zidani objekt-spremište. Postojeći lukobran-gat je dužine 55 m, širine 6 m, dubine 1-5 m kapaciteta priveza 2 manja broda, a po završetku predviđenih radova isti gat se proširuje u obliku slova T po 30 m na svaku stranu. Takva sanacija bi osigurala uvjete za siguran vez brodskih, brzobrodskih, katamaranskih linija i RO-RO brodova. Time će se omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove što je preduvjet za razvoj linijskog prometa te će se podići komunalni standard za korisnike javnih brodskih linija. Navedenim poboljšanjima također će se omogućiti bolja i sigurnija povezanost s okolnim administrativnim središtima Malim Lošinjem, Rijekom, Pulom, Zadrom kao i međunarodnom linijom s destinacijama na talijanskoj obali Cesenatico, Pesaro, Rimini.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Završna konferencija "Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II. Faza"

Dana 20. svibnja 2022.  godine održana je završna konferencija projekta „Sanacija i produženje postojećeg pristana Luke Unije – II. Faza“ na kojoj su bili nazočni predstavnici Ministarstva, Primorsko goranske županije, grada Malog Lošinja te predstavnici nacionalnog brodara i Lučkih uprava Jadrana.

Luka Unije je ovim projektom, koji je započeo u travnju 2020. godine, a završio u ožujku 2022., dobila sigurnu, mirnu luku za privez stalnih komunalnih vezova, više linijskih brodova i nautičara u tranzitu.

Projekt je sufinanciran od EU 85% te MMPI 15%, a implementaciju električne energije, vode i dodatne urbane opreme je financirala Županijska lučka uprava Mali Lošinj.

Više o svemu niže u linku:

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/otoci/unije-sada-imaju-sigurnu-luku/