Statut Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93,29/97,47/99, 35/08), te članka 7. stavka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj (”Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 11/99, 22/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13, 36/14),  Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 04. veljače 2015. godine, donijelo je STATUT ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ.