Troškovnik za javnu nabavu radova na sanaciji južnog lukobrana u luci Ilovik

U niže navedenom privitku nalazi se troškovnik za javnu nabavu radova na sanaciji južnog lukobrana u luci Ilovik.