Lučka uprava

Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22), članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine“, broj: 05/17, 6/23), članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2023. godine

Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova Read More »

Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22), članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine“, broj: 05/17, 6/23), članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2023. godine

Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članaka 65. Prijelaznih i završnih odredbi („NN“ 151/2022), Zakona o radu(„Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) i članka 46. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2023. godine donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU ŽUPANIJSKE LUČKE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj Read More »

Pozivi i zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj u 2023. godini

U privitku ovog članka možete pogledati Pozive i zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj u 2023. godini. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika, na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj. 

Pozivi i zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj u 2023. godini Read More »