Javni pozivi

Konačna Lista prioriteta za luku Baldarke

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 18. lipnja 2021. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 20. rujna o.g. Konačnu Listu prioriteta za luku Baldarke.

Prijedlog Liste prioriteta za luku Osor

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 03. prosinca 2020. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 1. srpnja o.g. Prijedlog Liste prioriteta. Po isteku roka od 30 …

Prijedlog Liste prioriteta za luku Osor Više »

Prijedlog Liste prioriteta za luku Bijar

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 03. prosinca 2020. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 1. srpnja o.g. Prijedlog Liste prioriteta. Po isteku roka od 30 …

Prijedlog Liste prioriteta za luku Bijar Više »

Poziv za dostavu prijava na poziv i sklapanje ugovora za gospodarsko korištenje veza na određeno vrijeme na području luke Mali Lošinj bazen Poljana-Runjica – prijevoz putnika morem

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke Ravnatelja od 21. lipnja 2021. g., objavljuje sljedeći: POZIV za dostavu prijava na poziv i sklapanje ugovora za gospodarsko korištenje veza na određeno vrijeme na području luke Mali Lošinj bazen Poljana-Runjica koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika morem.  

Prijedlog Liste prioriteta za luku Rovenska

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 03. prosinca 2020. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 18. lipnja o.g. Prijedlog Liste prioriteta. Po isteku roka od 30 dana, …

Prijedlog Liste prioriteta za luku Rovenska Više »

Prijedlog Liste prioriteta za luku Baldarke

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 03. prosinca 2020. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 18. lipnja o.g. Prijedlog Liste prioriteta. Po isteku roka od 30 dana, …

Prijedlog Liste prioriteta za luku Baldarke Više »

Promjena veličine fonta
Kontrast