Konačna lista prioriteta za luku Mali Lošinj – Škverić i I. komunalni gat

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 06. ožujka 2019. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 08. srpnja o.g. Konačnu listu prioriteta za luku Mali Lošinj – Škverić i I. komunalni gat.