Obavijest o razvrgnuću postojećih ugovora

Temeljem sjednice Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj održane dana 19. ožujka, 2013. godine, a na prijedlog “Povjerenstva za upravljanje komunalnim lukama i dijelovima luka u nadležnosti ŽLU ML”, koje je između ostalog imalo obvezu uskladiti postojeće propise s propisima EU-e, isključivo pravo na komunalni vez ostvaruje korisnik shodno čl. 07. “Pravilnika o korištenju stalnog veza s kriterijima za dodjelu veza i brojem vezova na komunalnim dijelovima luka” i raspoloživom kapacitetu luke.

Shodno provjerama na terenu (u predmetnim lukama i lučicama), utvrđeno je da pojedini korisnici ne ostvaruju pravo na komunalni vez te će na temelju tog stanja “Povjerenstvo za upravljanje komunalnim lukama i dijelovima luka” poništiti (otkazati) postojeće ugovore, dok će potpisnici istih biti obaviješteni pismenim putem.

Istima biti će ponuđen adekvatan vez s obzirom na kategoriju veza u komercijalnom dijelu luke.

Povjerenstvo za upravljanje
komunalnim lukama i dijelovima luka ŽLU ML