Lučka uprava

Plan gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 56, 56a, 56b i 58. Pomorskog zakonika („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), članka 3. stavka 1. točke 7. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke („Narodne novine“ br. 110/04) te Glave V. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih …

Plan gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o redu u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. točke 8. i članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 3. stavka 2. i članka 83. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN, broj …

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o redu u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17, 104/20), ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj donosi I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

Plan nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2022. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj donosi: PLAN NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ ZA 2022. GODINU.

Pozivi i zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj u 2022. godini

U privitku ovog članka možete pogledati Pozive i zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj u 2022. godini. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika, na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj. 

Promjena veličine fonta
Kontrast