Konačna lista prioriteta za luku Mali Lošinj bazen Poljana/Runjica

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 10. prosinca 2018. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 01. srpnja o.g. Konačnu listu prioriteta za luku Mali Lošinj bazen Poljana/Runjica.