Koncesije

Koncesije u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Kratke informacije o koncesionarima i područjima pokrivenim koncesijama

Osor

Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za koncesije

Na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici 24. listopada 2017. godine donijelo je ODLUKU O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJE.