Obavijest brzobrodska linija MALI LOŠINJ – CRES – RIJEKA 30.05.2023.

Na brzobrodskoj liniji 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica ) – Cres – Rijeka i obratno, na dan 30.05.2023., brod će u putovanju iz luke Mali Lošinj u 06:00 pristati u luku Unije iako po redu plovidbe nije bilo predviđeno.