Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), i članka 4. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16 i 41/17) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 05/2019 sjednici održanoj dana 07. srpnja 2019. godine donijelo je PRAVILNIK KOJIM SE ODREĐUJU POSEBNE SIGURNOSNE, ZAŠTITNE I DRUGE MJERE KOD RUKOVANJA OPASNIM TVARIMA NA LUČKOM PODRUČJU KOJIM UPRAVLJA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ