Pravilnik o redu u lukama Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. točke 8. i članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11, 56/16, 89/19), članka 3. stavka 2. i članka 83. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 7/17) te članka 45. stavka 2. i članka 46. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj je na sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. godine donijelo PRAVILNIK O REDU U LUKAMA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ.