Pravilnici

Pravilnik o dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 05/19 sjednici održanoj dana 07. srpnja 2019. godine donijelo je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU …

Pravilnik o dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

Pravilnik o dopuni pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Mali Lošinj

Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine ” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 05/19 sjednici održanoj dana 07. srpnja 2019. godine donijelo je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVOĐENJU …

Pravilnik o dopuni pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Mali Lošinj Više »

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018), te članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 05/2019 sjednici održanoj dana 07. srpnja 2019. godine donosi PRAVILNIK …

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Više »

Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), i članka 4. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja …

Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj Više »

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11,56/16) i  članka 17., članka 52. i članka 53. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. …

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17) i članka 46. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donijelo je PRAVILNIK O RADU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima («Narodne novine» broj 105/97, 64/00) i na temelju članka 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva («Narodne novine» broj 63/04, 106/07) dana 31. svibnja 2015. godine donesen je PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka

Na temelju članka 15. točka 8. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj te članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine donijelo je PRAVILNIK O UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA DODJELU STALNOG VEZA TE NJEGOVOM KORIŠTENJU NA KOMUNALNIM …

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka Više »

Statut Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93,29/97,47/99, 35/08), te članka 7. stavka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj (”Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 11/99, 22/04, 26/09, 24/10, …

Statut Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

Promjena veličine fonta
Kontrast