Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine“, broj: 05/17), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na V. sjednici održanoj dana 16. veljače 2018. godine donijelo je PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA ŽUPANIJSKU LUČKU UPRAVU MALI LOŠINJ.

Promjena veličine fonta
Kontrast