Lučka uprava

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj (”Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 11/99), članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj (KLASA: 342-21-01/15-2/1, URBROJ: 02/2015-GP), te sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj od 21. prosinca 2021. godine, Upravno vijeće Županijske …

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

U luci Mali Lošinj postavljena meteo – oceanografska postaja

U luci Mali Lošinj na obali Priko, u znanstvene svrhe postavljen je uređaj meteo – oceanografska postaja koja osim metereoloških parametara (temperatura zraka, tlak zraka, brzina i smjer vjetra, relativna vlaga) bilježi visinu razine mora. Meteo – oceanografska postaja instalirana je u ljetnom periodu godine, a svrha joj je da iz minute u minutu mjeri udaljenost od površine mora, odnosno visinu razine mora, te šalje podatke na računalo s kojeg znanstvenici mogu preuzeti i obrađivati podatke. Uređaj koji bilježi navedene podatke postavljen je od strane Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, u sklopu međunarodnog projekta ECOSS, u suradnji sa Plavim svijetom i Županijskom lučkom upravom Mali Lošinj.

Na sljedećem portalu mogu se vidjeti prikazi podataka s meteo – oceanografskih postaja i drugih senzora koji su trenutno operativni kroz rad Instituta za oceanografiju i ribarstvo: 

http://faust.izor.hr/autodatapub/postaje

VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17, 104/20), ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj donosi VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Poštovani, Županijska lučka uprava Mali Lošinj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Županijske lučke uprave Mali Lošinj u razdoblju od 01. prosinca 2021. do 15. prosinca 2021. godine. Svoje prijedloge o izmjenama i dopunama istog možete dostaviti pisanim putem na adresu: Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali …

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

Postavljanje ribarske kućice s ledomatom u luci Mali Lošinj

Projekt Adri.SmArtFish je realiziran postavljanjem ribarske kućice s ledomatom na Novoj operativnoj obali u luci Mali Lošinj. Nabava ribarske kućice s ledomatom realizirana je projektom kojeg je sufinancirala Europska unija u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V – A Italija – Hrvatska. Tim je povodom Županijska lučka uprava Mali Lošinj sklopila sporazum s Primorsko – goranskom županijom o suradnji u provedbi aktivnosti projekta Adri.SmArtFish. Cilj projekta je valorizacija malog ribarstva jadranske obale odnosno njegovo očuvanje, zaštita i promicanje. Postavljanje kućica s ledomatom oprema je za koju smatramo da ćemo njezinom nabavom/postavljanjem uvelike pomoći malim ribarima na način da im olakšamo skladištenje ribe te omogućimo bržu isporuku na tržište. Zajedničkom suradnjom Županijske lučke uprave Mali Lošinj i lokalnih ribara poticat će se održivost malog ribarstva.

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17, 104/20), ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj donosi V. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

Konačna Lista prioriteta za luku Rovenska

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 18. lipnja 2021. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 20. rujna o.g. Konačnu Listu prioriteta za luku Rovenska.

Promjena veličine fonta
Kontrast