Odluka o lučkim tarifama

Na temelju članka 62. i članka 63. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 110/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 12.  Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, načina plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ br. 94/07, 79/08, 114/12, 47/13), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 03/23 sjednici održanoj dana 2. lipnja 2023. godine donijelo je LUČKE TARIFE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ.