Novosti u svezi hidroavionske linije

Dana 20. siječnja 2015. g. održan je još jedan u nizu sastanaka s predstavnicima tvrtke ECA koji već godinama pokušavaju uspostaviti hidroavionsku liniju između kopna i jadranskih otoka. Sastanku su, pored predstavnika ECA, prisustvovali predstavnici ŽLU Mali Lošinj – ravnatelj Gracijano Petrinić, Lučke kapetanije – Ispostave Mali Lošinj v.d. lučkog kapetana Marko Satalić, PGŽ dožupan Marko Boras Mandić i pročelnica UO za pomorsko dobro, promet i veze gđa. Nada Milošević te predstavnici Grada Malog Lošinja, koje je predvodio gradonačelnik Gari Cappelli.

Razmatrajući zahtjev tvrtke ECA te zaprimivši očitovanja ŽLU Mali Lošinj, LK Rijeka – Ispostava Mali Lošinj i Grada Mali Lošinj, koji prepušta struci da detaljno analizira, razmotri i predloži rješenje, naglasivši da je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno privezište za hidroavione u luci Mali Lošinj. ŽLU Mali Lošinj odbija prijedlog tvrtke ECA kojim je predloženo mjesto za prihvat hidroaviona na južnoj strani Vele rive te predlaže da se postavi pontonsko pristanište na lokaciji na kojoj je do nedavno koncesiju imao M/b ‘Marina’. Sagledavajući sve mogućnosti i uzimajući u obzir sigurnosne aspekte, zaključeno je da je upravo Velopin najprihvatljivija lokacija, i to iz više razloga: nalazi se u neposrednoj blizini centra (1km), 1,8 NM od poletno sletne staze, 500 metara od hotela Bellevue i drugih hotela  te sadržaja u uvali Čikat, 100 metara od ulaza u buduću marinu i njene bogate sadržaje isl. U neposrednoj blizini je sva potrebna infrastruktura i nalazi se uz samu prometnicu i parking. Način na koji ŽLU Mali Lošinj planira izvedbu pristaništa je slijedeći: od pristupnog mosta u smjeru NNE koncesionar bi bio dužan postaviti plutajući valobran na čijem bi se kraju nalazio plutajući plato sa svim potrebnim sadržajima maksimalne veličine 900m2, sukladno PPU Grada Mali Lošinj.

Sve zainteresirane strane prihvaćaju prijedlog ŽLU Mali Lošinj. Tvrtka ECA u svom zahtjevu traži poletno-sletnu stazu što bliže pristaništu, odnosno na predjelu gdje se nalazi čvorište putova iz Y/C Marina, mosta Privlaka, brodogradilišta LP Brodogradilište d.o.o., trajektnog pristaništa na Rivi lošinjskih brodograditelja, trenutne ribarske luke s koćaricama i plivaricama, ispred komunalne luke Škverić, ispred platoa za dizanje i spuštanje i servis plovila, na liniji pristajanja redovne brodske i brzobrodske linije, ispred samog ulaska u gradsku luku gdje svakodnevno tijekom ljeta uplovljavaju na stotine turističkih brodova, mega jahti, jahti i brodica. Na prijedlog Marka Satalića, v.d. kapetana lučke ispostave Mali Lošinj, Lučka kapetanija Rijeka, dr.sc. kap. Darko Glažar potvrdio je prijedlog lokacije ispred uvale Kovčanje kao jedinu sigurnu lokaciju u malološinjskom zaljevu iz razloga sigurnosti plovidbe.

Investitor, odnosno tvrtka ECA ne slaže se s predloženom lokacijom pristaništa te inzistira na poletno-sletnoj stazi u neposrednoj blizini pristaništa. Struka inzistira na sigurnosti plovidbe dok će dožupan i gradonačelnik zatražiti održavanje sastanka kod dr. sc. kap. Glažara u LK Rijeka. O konačnom ishodu pravovremeno ćemo vas izvijestiti.